'Nghệ thuật Xòe Thái' - Thông điệp về tình yêu

'Nghệ thuật Xòe Thái' - Thông điệp về tình yêu

Nhạc trưởng Đại Xòe

Nhạc trưởng Đại Xòe

Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO vinh danh là di sản nhân loại

Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO vinh danh là di sản nhân loại

Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại

Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại

Ngắm chương trình vinh danh nghệ thuật 'Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản' từ góc nhìn trên cao

Ngắm chương trình vinh danh nghệ thuật 'Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản' từ góc nhìn trên cao

Choáng ngợp trước không gian nghệ thuật 'Xòe Thái- Tinh hoa miền di sản'

Choáng ngợp trước không gian nghệ thuật 'Xòe Thái- Tinh hoa miền di sản'

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ vinh danh Xòe Thái – Tinh hoa miền di sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ vinh danh Xòe Thái – Tinh hoa miền di sản

Thủ tướng: Giá trị cao đẹp của nghệ thuật Xòe Thái cần được bảo tồn, phát huy ở trong nước và quốc tế

Thủ tướng: Giá trị cao đẹp của nghệ thuật Xòe Thái cần được bảo tồn, phát huy ở trong nước và quốc tế

Cần có hành động ứng xử thể hiện xứng tầm với di sản văn hóa phi vật thể Xòe Thái

Cần có hành động ứng xử thể hiện xứng tầm với di sản văn hóa phi vật thể Xòe Thái

UNESCO vinh danh Nghệ thuật Xòe Thái là di sản văn hóa của nhân loại

UNESCO vinh danh Nghệ thuật Xòe Thái là di sản văn hóa của nhân loại

Nghệ thuật Xòe Thái góp phần kết nối với bạn bè thế giới

Nghệ thuật Xòe Thái góp phần kết nối với bạn bè thế giới

Đặc sắc đêm vinh danh nghệ thuật Xòe Thái

Đặc sắc đêm vinh danh nghệ thuật Xòe Thái
Đặc sắc đêm vinh danh nghệ thuật Xòe Thái
Đặc sắc đêm vinh danh nghệ thuật Xòe Thái

Đặc sắc đêm vinh danh nghệ thuật Xòe Thái

Thủ tướng dự Lễ đón nhận bằng của UNESCO vinh danh Nghệ thuật Xòe Thái

Thủ tướng dự Lễ đón nhận bằng của UNESCO vinh danh Nghệ thuật Xòe Thái

Nghệ thuật Xòe Thái đón bằng Di sản nhân loại của UNESCO

Nghệ thuật Xòe Thái đón bằng Di sản nhân loại của UNESCO

Thủ tướng: Quảng bá Xòe Thái là trách nhiệm của tất cả chúng ta

Thủ tướng: Quảng bá Xòe Thái là trách nhiệm của tất cả chúng ta

Thủ tướng Chính phủ tham dự lễ đón Bằng UNESCO ghi danh 'Nghệ thuật Xòe Thái' tại Yên Bái

Thủ tướng Chính phủ tham dự lễ đón Bằng UNESCO ghi danh 'Nghệ thuật Xòe Thái' tại Yên Bái

UNESCO vinh danh 'Nghệ thuật Xòe Thái' là di sản nhân loại

UNESCO vinh danh 'Nghệ thuật Xòe Thái' là di sản nhân loại