Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xôn xao một câu hỏi trong đề thi Toán tốt nghiệp có dữ liệu chưa chính xác nhưng vẫn tính ra đáp án?

Sau khi kết thúc bài thi, nhiều giáo viên và học sinh đã nhận ra sự chưa chính xác trong dữ liệu câu hỏi bài thi môn Toán.

Chiều ngày 3/9, khoảng 26.000 thí sinh ở 11 hội đồng thi đã bước vào bài thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 đợt 2.

Tuy nhiên, nhiều giáo viên và học sinh đã phát hiện được một yếu tố chưa chính xác trong đề bài câu 2 mã đề 208, câu 12 mã đề 124, câu 16 mã đề 103 và câu 13 mã đề 102.

Cụ thể, đề bài yêu cầu tính diện tích xung quanh của hình nón với các dữ liệu: "Hình nón có bán kính đáy r=7 hoặc độ dài đường sinh l=2" hoặc "Hình nón có bán kính đáy r=5 và độ dài đường sinh l=2".

Câu 16 mã đề 103 có dữ liệu tính toán chưa chính xác

Điểm sai sót của đề Toán là độ dài đường sinh phải luôn có độ dài lớn hơn bán kính đáy. Bởi khi áp vào hình vuông, độ dài đường sinh là cạnh huyền và bán kính đáy chính là cạnh hình vuông hoặc đường cao. Như vậy không thể tồn tại hình vuông có đường sinh bằng 2 trong khi bán kính đáy bằng 7 (hoặc bằng 5).

Trong hình nón, độ dài đường sinh (l) phải luôn lớn hơn bán kính đáy (r)

Tuy dữ liệu của bài Toán sai nhưng thí sinh vẫn có thể làm theo công thức:

Diện tích xung quanh của hình nón: Sxq = Số Pi * r * l

Trong đó:

Sxq: Diện tích xung quanh.

Số Pi = 3,14

r: Bán kính đáy

l: Đường sinh.

Vân Trang

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/xon-xao-mot-cau-hoi-trong-de-thi-toan-tot-nghiep-co-du-lieu-chua-chinh-xac-nhung-van-tinh-ra-dap-an-2202049162427734.htm