Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xót... của chùa

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Lâu nay người ta nói nhiều đến tình trạng lãng phí, nhất là trong sử dụng đất công, xe công. Có người ngồi tính lãng phí còn nguy hại cho đất nước hơn cả tham nhũng.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=28145