Nhìn những người nông dân Si Ma Cai, Sa Pa, Bát Xát (Lào Cai) vung con dao đi rừng vốn thường ngày dùng để đốn gỗ, phát nương lên xẻ thịt những “đầu cơ nghiệp” của mình mà xót xa thay.