Khuôn mặt điển trai, thân hình lý tưởng, ra vào các quán bar, vũ trường có tiếng như “cơm bữa” nhưng N. luôn thấy chán chường, thất vọng.