Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

XPS: Định dạng tài liệu điện tử mới

Gốc

Đây là định dạng tài liệu do Microsoft phát triển, tương tự như pdf và cũng nhằm cạnh tranh với pdf của Adobe. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu và chưa phân thắng bại, nhưng trước mắt, người ta nhận thấy rằng file xps dễ tạo hơn và cũng dễ mở hơn, các tiện ích phục vụ cho định dạng này đều có sẵn trong Windows Vista....

Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=13680