Xu hướng đạp xe kết hợp phương tiện công cộng tăng cao

Khuyến khích người dân sử dụng tàu điện, đơn vị vận hành tàu Cát Linh - Hà Đông cho phép hành khách đưa xe đạp gấp lên tàu.

Nguyễn Hoàn - Phương Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/video-xu-huong-dap-xe-di-lam-ket-hop-phuong-tien-cong-cong-tang-cao-d558337.html