Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xu hướng khởi nghiệp xanh đang phát triển

Hiện nay, biến đổi khí hậu đang là mối quan tâm lớn nhất trên toàn thế giới. Khởi nghiệp xanh gắn liền với bảo vệ môi trường đang dần trở thành một xu hướng tất yếu. Không chỉ giúp bảo vệ trái đất mà còn thể hiện trách nhiệm của cộng đồng để hình thành lối sống bền vững hơn.