Xử lý 27 tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp

Gốc
Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở NN&PTNT Hà Nội đã thanh tra, kiểm tra 72 tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua đó, phát hiện 27 tổ chức, cá nhân có vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính gần 277 triệu đồng.

Loại bỏ thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất Glyphosate khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật

Cụ thể, trong lĩnh vực bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, Thanh tra Sở NN&PTNT Hà Nội đã thanh tra, kiểm tra, xử phạt 7 tổ chức 58,6 triệu đồng về hành vi không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang...

Trong lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, Thanh tra Sở đã thanh tra tại 7 tổ chức, kiểm tra tại 14 tổ chức, cá nhân, qua đó, tiến hành xử lý 12 tổ chức, 1 cá nhân với số tiền phạt 108 triệu đồng, gồm các hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật có nhãn không đúng với giấy chứng nhận đăng ký thuốc; buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có nhãn ghi không đúng nội dung bắt buộc; buôn bán thuốc không bảo đảm chất lượng...