TP - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) cho biết, năm 2015 Bộ này đã tiến hành 94 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.403 tổ chức và phát hiện 574 tổ chức có vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 520 tổ chức với số tiền là 60,677 tỷ đồng.

Xu ly 520 don vi sai pham ve dat dai, moi truong, khoang san - Anh 1

Dự án tòa nhà hỗn hợp HH1 Mễ Trì (Hà Nội) có nhiều vi phạm về sử dụng đất, huy động vốn. Ảnh: Minh Tuấn

Cụ thể, Bộ TNMT đã tiến hành 16 cuộc thanh tra, kiểm tra với 29 tổ chức về lĩnh vực đất đai.

Qua thanh tra, kiểm tra Bộ TNMT phát hiện 42% tổ chức được thanh tra có vi phạm như: Không sử dụng đất hoặc tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ ghi trong dự án được duyệt, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, chậm làm thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ mua nhà ở... đã kiến nghị truy thu 108,8 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Bộ TNMT cũng đã thực hiện 09 cuộc thanh tra về bảo vệ môi trường với 1.076 tổ chức, đã phát hiện 38% tổ chức được thanh tra vi phạm tập trung vào vi phạm về quản lý chất thải nguy hại, xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép ra ngoài môi trường,... xử phạt hành chính 426 tổ chức với số tiền 50,140 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ TNMT cũng thanh tra, kiểm tra 32 cuộc liên quan đến khoáng sản đối với 139 tổ chức, phát hiện 32% tổ chức được thanh tra có vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 44 tổ chức với số tiền là 5,568 tỷ đồng.