Xử lý các đơn vị kéo dài tuổi nghỉ hưu cho cán bộ

Gốc
(TNO) Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 5.9 cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký công văn gửi giám đốc các sở, trưởng các ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh yêu cầu xử lý các vi phạm trong thực hiện các quy định về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, công văn nêu rõ: Qua kiểm tra của Sở Nội vụ Thanh Hóa về việc thực hiện các quy định thời điểm nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1.1.2010 đến tháng 8.2013 tại 4 đơn vị thì có 3 đơn vị sai phạm.

Cụ thể, TP.Thanh Hóa đã kéo dài thời điểm nghỉ hưu sai quy định cho 59 công chức, viên chức, trong đó có trường hợp quá 13 tháng; Sở GD-ĐT có 5 trường hợp và Sở NN-PTNT có 3 trường hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 3 đơn vị nêu trên nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về việc nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, có hình thức xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, yêu cầu tất cả các sở, ban, ngành phải rà soát, thống kê những cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý đã đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng chưa nghỉ hưu, báo cáo chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15.9.

Ngọc Minh

Tin nóng

Tin mới