Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xử lý các sai phạm phải nghiêm minh và kịp thời

Chiều 25.12, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2008 đã kết thúc sau hai ngày làm việc.

Phát biểu kết luận, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nhấn mạnh cần phải quán triệt các quan điểm: Kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của Đảng; đề cao việc phòng ngừa vi phạm; đi đôi với xử lý phải phát hiện những nhân tố mới để nhân rộng và phát huy; kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính, xử lý phải kịp thời, nghiêm minh để răn đe, giáo dục khi phát hiện có vi phạm. Nguyên tắc tự kiểm tra của các cấp ủy các cấp, các tổ chức Đảng được đề cao; chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát trong Đảng với thanh tra, giám sát của các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân...

Theo TTXVN

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200852/20081226001836.aspx