Tổng cục ĐBVN đề nghị Bộ GTVT cho chủ trương xử lý điểm ùn tắc, tiềm ẩn TNGT nút giao QL1 với QL12B kéo dài, tỉnh Ninh Bình.

Xu ly diem den, tiem an TNGT nut giao QL1, tinh Ninh Binh - Anh 1

Tổng cục ĐBVN đề nghị Bộ GTVT cho chủ trương xử lý điểm ùn tắc, tiềm ẩn TNGT nút giao QL1 với QL12B kéo dài, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh nguồn internet)

Theo đó, nút giao giữa QL12B kéo dài với QL1 và tuyến đường sắt Bắc-Nam, vào giờ cao điểm và giờ tàu chạy đã thường xuyên xảy ra ùn tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Việc cải tạo nút giao để điều chỉnh tổng thể tổ chức giao thông là cần thiết.

Tuy nhiên, phương án đóng dải dải phân cách giữa của QL1 tại nút giao này và mở ở vị trí khác sẽ không khả thi, do đoạn đường khu vực này hẹp, giải phân cách bằng các tấm bê tông, xe dài quay đầu xe sẽ rất khó khăn, gây ùn tắc, mất ATGT cho cả 2 chiều đường một cách trầm trọng hơn.

Sau khi lấy ý kiến của chính quyền địa phương về các phương án xử lý, phương án khả thi nhất là cải tạo nút giao hiện tại theo hướng mở thêm làn dừng xe trên QL1 để chờ rẽ trái và chờ đóng chắn đường sắt; kết hợp lắp đặt đèn tín hiệu giao thông có kết nối với tín hiệu đường sắt.

Do vậy, để bảo đảm giao thông tại nút giao QL1 và QL12B, Tổng cục ĐBVN đề nghị Bộ GTVT xem xét, cho chủ trương xử lý điểm ùn tắc, tiềm ẩn TNGT nút giao QL1 với QL12B kéo dài tại Km40+500/QL1, tỉnh Ninh Bình; kinh phí khoảng 4,5 tỷ đồng không kể kinh phí GPMB do địa phương chịu trách nhiệm.

Trần Kim