Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xử lý giảm lỗ 3.924 tỷ đồng của doanh nghiệp FDI

Gốc

(VOV) - 10 tháng qua, ngành Thuế cũng đã tiến hành truy thu thuế và phạt 1.525 tỷ đồng trong khối các DN FDI.

Tổng cục Hải quan tăng cường kiểm tra hàng nhập khẩu

Kiểm tra toàn bộ doanh nghiệp FDI báo lỗ

Theo Tổng Cục Thuế, 10 tháng năm 2011, toàn ngành đã thực hiện thanh tra 642 doanh nghiệp lỗ, doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá (đạt 50% so với kế hoạch đề ra), xử lý giảm lỗ 3.924 tỷ đồng (tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước), truy thu thuế và phạt 1.525 tỷ đồng (tăng 4,2 lần), giảm khấu trừ 102 tỷ đồng.

Năm 2011, ngành Thuế đã chủ trương đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá thông qua hoạt động giao dịch liên kết của các doanh nghiệp. Theo đó, toàn ngành đã tập hợp, phân tích thông tin đưa vào kế hoạch thanh tra doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá gồm: các doanh nghiệp có số lỗ lớn, liên tục, doanh nghiệp lỗ vượt vốn chủ sở hữu nhưng vẫn đầu tư mở rộng theo đó đã đưa vào kế hoạch thanh tra là 1.276 doanh nghiệp (bằng 10 lần so với thực hiện của năm 2010).

Ngoài ra, kết quả theo tổng hợp số liệu chưa đầy đủ, 10 tháng toàn ngành Thuế đã xử lý truy thu và phạt qua thanh tra, kiểm tra 6.009 tỷ bằng 148% so cùng kỳ năm 2010 (nếu tính cả số giảm lỗ qua thanh tra, kiểm tra là 6.259 tỷ thì tốc độ tăng thu qua thanh tra, kiểm tra bằng 192% so cùng kỳ năm 2010)./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/xu-ly-giam-lo-3924-ty-dong-cua-doanh-nghiep-fdi/201111/192992.vov