Xử lý hời hợt- lâm tặc ngông cuồng?

Gốc
Thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ chống người thi hành công vụ trong bảo vệ rừng. Có nhiều nguyên nhân, song trước hết, có thể thấy việc phối hợp trong việc truy quét, điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm phá hoại rừng còn mang tính hình thức

Tin nóng

Tin mới