Xử lý kịp thời các “điểm nóng” từ cơ sở

Gốc
KTĐT - Chiều 25/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức hội nghị báo cáo viên để triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền trọng tâm tháng 11/2013.

Theo đó, ngành Tuyên giáo từ TP đến cơ sở sẽ tập trung tuyên truyền về kết quả Hội nghị T.Ư 8 (Khóa XI), trong đó trọng tâm là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tình hình biển, đảo, cắm mốc và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo và những biện pháp đấu tranh đối với các hoạt động lợi dụng tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; nắm bắt, báo cáo và xử lý kịp thời những vấn đề nổi cộm, phức tạp, không để xảy ra "điểm nóng" trên địa bàn ngay từ cơ sở.

Tin nóng

Tin mới