Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xử lý kịp thời những bất cập, duy trì bền vững trật tự đô thị

Báo Hà Nội Mới
Gốc

(HNMO) – Cuối giờ chiều ngày 1-7, UBND Thành phố Hà Nội đã có cuộc họp giao ban với các cơ quan ban, ngành, các quận trong việc đánh giá kết quả sau ngày đầu thực hiện việc quản lý hè phố, lòng đường và đặc biệt là tìm ra những bất cập, đưa ra giải pháp để hiệu quả quản lý được duy trì thường xuyên, liên tục.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/172539