Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xử lý mặt trái của luồng vốn ngoại

Vốn ngoại góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, nhưng đâu là giải pháp để xử lý những rủi ro của nó?...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=b686fa1059b602&page=category