Xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường

Gốc
(GD&TĐ)-Tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên; có biện pháp kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học, bỏ tiết đi chơi, tham gia đánh nhau và vi phạm tệ nạn xã hội; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo, các hành vi bạo lực trong trường học.

Tuyên truyền trường học thân thiện - học sinh tích cực. Ảnh: internet Đó là một trong những yêu cầu của Bộ GD&ĐT tại Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các nhà trường năm 2010. Bên cạnh đó, các trường cần tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch hoạt động chống phá nhà nước. Quản lý, giáo dục để học sinh, sinh viên không tham gia tụ tập đông người trái với quy định pháp luật. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên, đặc biệt chú trọng các văn bản pháp luật về phòng chống tham nhũng, trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn ma túy, các quy định về thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên; chú trọng đổi mới hình thức giáo dục, tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên. Chủ động phối hợp với các địa phương, các tổ chức đoàn thể, gia đình học sinh, sinh viên, đặc biệt là lực lượng công an trong việc quản lý học sinh, sinh viên trong thời gian không học tập tại trường, ngăn chặn, đấu tranh chấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học. Phối hợp chỉ đạo đổi mới hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong trường học. Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong trường học; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao lành mạnh, bổ ích nhằm thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia để tránh xa tệ nạn xã hội… N.N

Tin nóng

Tin mới