Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm môi trường vùng Di sản Vịnh Hạ Long

Gốc
Mới đây, Bộ TN&MT vừa gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đến vùng Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Dù chưa hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng Ban quản lý vịnh Hạ Long vẫn tiến hành nâng cấp cầu cảng tại khu vực động Mê Cung thuộc vịnh Hạ Long

Trước đó, báo chí và người dân TP Hạ Long đã đưa ra phản ánh về một số dự án đầu tư xây dựng đang triển khai trên địa bàn thành phố có dấu hiệu xâm phạm môi trường vùng Di sản Vịnh Hạ Long. Tiếp nhận phản ánh từ người dân, các cơ quan có chức năng của tỉnh đã đến xác nhận vi phạm của các đơn vị trong công tác bảo vệ môi trường tại những dự án này.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các dự án vi phạm gồm có: Dự án Khu du lịch Tuần Châu, thành phố Hạ Long – lỗi thi công ngoài ranh giới được giao; Dự án “Cải tạo, nâng cấp bến cập tàu động Mê Cung” và Dự án “Cải tạo, nâng cấp bến cập tàu động hang Tiên Ông” – lỗi thi công xây dựng khi báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường tại Vịnh Hạ Long, Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh rà soát lại các quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư mới cũng như các dự án đang được triển khai tại Vịnh Hạ Long.

Đồng thời, Quảng Ninh cũng cần có những điều chỉnh và có biện pháp quản lý kịp thời trên cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo hướng bền vững, không để tác động xấu tới môi trường và ảnh hưởng đến cảnh quan của vùng Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Bộ TN&MT cũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh có kế hoạch đôn đốc các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành công tác bảo vệ môi trường đối với các chủ dự án đầu tư; yêu cầu các chủ dự án thực hiện tốt quy định của Luật Bảo vệ môi trường ngay từ khi xem xét đăng ký đầu tư ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Văn bản có nêu rõ: “Đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện khẩn trương các biện pháp tăng cường quản lý bảo vệ môi trường khu vực di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và báo cáo về Bộ trước ngày 25/8/2019 để Bộ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

GIA BẢO