Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu, thu ngoài học phí

Đó là một trong những nội dung được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) nêu lên đối với việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020. Bộ này cũng yêu cầu việc điều chỉnh học phí cần lưu ý tính toán và có phương án về thời điểm điều chỉnh thu học phí cho phù hợp.

Bộ GDĐT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2019-2020.

Theo công văn của Bộ GDĐT, thực hiện chỉ đạo tại Thông báo số 226/TB-VPCP ngày 4/7/2019 của Văn phòng Chính phủ; để chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020, Bộ GDĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo UBND các cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục thực hiện các nội dung được nêu tại công văn này.

Cụ thể, thực hiện nghiêm và đầy đủ các nội dung đã được nêu tại Công văn số 1052/BGDĐT-KHTC ngày 18/3/2019 của Bộ GDĐT về việc thực hiện chỉ đạo điều hành và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong năm học 2019-2020, như: Vấn đề phân bổ ngân sách cho các cơ sở giáo dục, thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, đảm bảo các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính, thực hiện các khoản thu theo đúng quy định.

Tăng cường kiểm tra, rà soát và có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân là người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu, thu ngoài học phí, rà soát các điều kiện để đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Thực hiện tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh, các thầy cô giáo và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ GDĐT về giá sách giáo khoa, vật tư giáo dục cũng như tăng giá đột biến các mặt hàng văn phòng phẩm khác... trước khi bước vào năm học mới.

Thu học phí tại một trường THPT

Bộ GDĐT cũng đề nghị một số địa phương khẩn trương gửi báo cáo về dự kiến thời điểm tăng giá dịch vụ giáo dục cụ thể cho các cấp học thuộc thành thị, nông thôn, các ngành đào tạo của năm học 2019-2020 theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, Nghị định số 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành về Bộ GDĐT để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Cũng theo Bộ GDĐT, căn cứ vào trần học phí năm học 2019-2020, đề nghị các địa phương khi quyết định việc điều chỉnh học phí cần lưu ý tính toán và có phương án về thời điểm điều chỉnh thu học phí cho phù hợp điều kiện kinh tế xã hội và dân sinh nhằm đảm bảo không cùng tăng học phí vào một thời điểm, nhất là vào đầu năm học mới để cùng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát lạm phát theo chỉ tiêu đề ra.

P.V

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/xu-ly-nghiem-doi-voi-nguoi-dung-dau-co-so-giao-duc-de-xay-ra-lam-thu-thu-ngoai-hoc-phi-73019.html