Xử lý nghiêm hành vi tăng giá kiểu 'ăn theo'

Gốc
Để hạn chế tối đa những yếu tố phát sinh làm cho lạm phát tăng cao, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ Công thương, NN – PTNT, Xây dựng, trong tháng 3, chủ động cân đối cung - cầu các loại hàng hóa thiết yếu như gạo, xăng dầu, phân bón, xi măng, sắt thép…

Đồng thời, các bộ cần kịp thời can thiệp thị trường hoặc trình cấp có thẩm quyền các giải pháp ứng phó trong trường hợp cần thiết để bảo đảm không xảy ra tình trọng khan hiếm hàng hóa, gây tăng giá đột biến, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều hành tốt các công cụ của chính sách tiền tệ bảo đảm kiềm chế không để lạm phát cao và đáp ứng yêu cầu thanh khoản của nền kinh tế, của hệ thống ngân hàng, nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm tra, giám sát để hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ theo đúng quy định; thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng về mua ngoại tệ của các tổ chức tín dụng và các tập đoàn kinh tế, không để xảy ra việc đầu cơ, găm giữ ngoại tệ làm ảnh hưởng đến mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ của Nhà nước. Các bộ Tài chính, Công thương được giao nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường; xử phạt nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm các quy định về quản lý giá, đẩy giá hàng hóa lên cao, đầu cơ găm hàng thu lợi bất chính của các tổ chức, cá nhân… Văn Trung

Tin nóng

Tin mới