GD&TĐ - Năm học 2015 - 2016 cần có thái độ, xử lý nghiêm khắc những cá nhân có sáng kiến sao chép. Đó là một nội dung trong kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương - ông Vũ Văn Lương - tại cuộc họp giao ban tháng 11/2015.

Xu ly nghiem khac giao vien sao chep sang kien kinh nghiem - Anh 1

Ngoài vấn đề này, ông Vũ Văn Lương còn nhấn mạnh đến việc đưa giáo viên nước ngoài về dạy ngoại ngữ trong các nhà trường.

Theo đó, khuyến khích đưa nhiều giáo viên người bản ngữ về dạy ngoại ngữ cho học sinh để thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ. Tuy nhiên, các nhà trường chỉ ký hợp đồng ngắn hạn, cần xem xét tình hình, nếu chất lượng dạy học được nâng cao sẽ ký hợp đồng dài hạn.

Cần làm tốt công tác xã hội hóa, thu hút kinh phí để làm tốt nội dung này, song cần đảm bảo nguyên tắc tự nguyện và sự đồng thuận của cha mẹ học sinh.

Ông Vũ Văn Lương cũng yêu cầu quan tâm, tạo điều kiện cho các trường mầm non tư thục phát triển; đánh giá công bằng, khách quan và biểu dương kịp thời các trường tư thục có thành tích trong hoạt động giáo dục; có giải pháp quản lý chặt chẽ, tránh việc các nhóm, lớp độc lập tư thục xa rời bản chất giáo dục và những chỉ đạo về chuyên môn của Bộ, Sở GD&ĐT.

Một số trường công lập, công tác tổ chức hoạt động quản trị trường học còn nhiều tồn tại, gây dư luận không tốt trong nhân dân, cần tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng đội ngũ ở các trường tư thục phải đảm bảo đạt chuẩn về trình độ đào tạo.

Về cấp bằng, quán triệt quan điểm của lãnh đạo Sở về việc sử lý bằng sai sót: Việc để bằng sai sót, trách nhiệm thuộc về các nhà trường và các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục.

Khi cấp bằng sai sót cho dân, phải xin lỗi và cấp đền; thủ tục cấp lại bằng cho dân phải nhanh gọn, thuận tiện. Cơ sở giáo dục báo cáo cấp quản lý trực tiếp về việc sai sót...