“Xử lý nghiêm nếu để xảy ra bạo lực đối với trẻ em”

Gốc
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu UBND các cấp, nhất là cấp xã, phường tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở nhà trẻ, mẫu giáo. “Xử lý nghiêm trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân để xảy ra bạo lực đối với trẻ em trên địa bàn”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Tin nóng

Tin mới