Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học

Đó là một trong các nội dung được lãnh đạo UBND tỉnh Nam Định đưa ra đối với ngành Giáo dục trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Học sinh tại TP Nam Định tham dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 với đầy màu sắc và niềm vui

Học sinh tại TP Nam Định tham dự lễ khai giảng năm học 2022-2023 với đầy màu sắc và niềm vui

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài vừa ký ban hành văn bản về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về vấn đề trên, UBND tỉnh Nam Định giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện quản lý thu chi tài chính.

Đồng thời, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý thu chi tài chính ngoài học phí ở các cấp học trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học.

Sở GD&ĐT, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý cơ sở giáo dục cố ý thu các khoản sai quy định.

"Nếu phát hiện sai phạm cần xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tỉnh" - văn bản của UBND tỉnh Nam Định nêu rõ.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở GD&ĐT Nam Định Cao Xuân Hùng cho biết, ngành Giáo dục tỉnh xác định đây là nhiệm vụ quan trọng. Sở đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm theo văn bản quy định của tỉnh, hướng dẫn của Sở GD&ĐT; tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở đội ngũ thực hiện nghiêm túc quy định về dạy thêm, học thêm nhất là dạy thêm trực tuyến.

Ngành Giáo dục Nam Định sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để cha mẹ học sinh, nhân dân hiểu về quy định mức học phí năm học 2022-2023 đã được HĐND tỉnh phê duyệt. Dù có chênh lệch lớn so với mức học phí các năm trước, tuy nhiên đây là sàn so với quy định tại Nghị định số 81 của Chính phủ. Sở sẽ có tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh mức thu học phí đối với các cấp học khi có quy định mới của Chính phủ.

Khôi Nguyên