Xử lý nghiêm những vi phạm về mua sắm thiết bị, tài sản công

ND - Mặc dù đã có nhiều biện pháp ngăn chặn, song hiện nay, các vi phạm trong mua sắm tài sản, thiết bị công văn diễn ra nghiêm trọng và ở nhiều cơ quan, đơn vị đã bị rút ruột hàng tỷ đồng bởi loại vi phạm này. Theo nhận định của các cơ quan chức năng, sai phạm phổ biến nhất là ở khâu khảo sát qua loa, đại khái, hoặc thông đồng với tổ tư vấn mua sắm thiết bị, vật tư để làm sai lệch số liệu, chủng loại thiết bị giá vật tư.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=121041&sub=67&top=40