Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xử lý nghiêm tại chỗ các cơ sở sai phạm về VSATTP

Báo Hà Nội Mới
Gốc

Đó là một trong những nhiệm vụ của 5 Đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động về vệ sinh, an toàn thực phẩm (VSATTP) do Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu vừa ký Quyết định thành lập.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/165202