Xử lý nghiêm việc thi công mất ATGT trên QL18, tỉnh Hải Dương

Gốc
Tổng cục ĐBVN yêu cầu Cục QLĐB I kiểm tra, xử lý nghiêm việc thi công mất ATGT trên QL18, tỉnh Hải Dương.

Xử lý nghiêm việc thi công mất ATGT trên QL18, tỉnh Hải Dương - Ảnh 1

Xử lý nghiêm việc thi công mất ATGT QL18, tỉnh Hải Dương

Theo đó, đoạn QL18 qua tỉnh Hải Dương đang triển khai thi công dự án BOT, trong đó, tại Km34+00 và Km38+500, nhà thầu thi công dự án không bảo đảm hệ thống báo hiệu đường bộ phát huy tác dụng, biển báo không đúng theo Quy chuẩn QCVN 41:2016/BGTVT, dải phân cách giữa hư hỏng, vạch sơn kẻ đường phản quang bị mờ; các tồn tại này gây mất ATGT.

Do vậy, Tổng cục ĐBVN yêu cầu Cục QLĐB I chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương: Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT, v.v... tiến hành kiểm tra hiện trường QL18 đoạn qua tỉnh Hải Dương, yêu cầu nhà đầu tư dự án BOT xử lý, khắc phục các tồn tại nêu trên; xử lý nghiêm vi phạm theo quy định. Đồng thời, báo cáo kết quả kiểm tra, thực hiện về Tổng cục ĐBVN.

Trần Kim

Tin nóng

Tin mới