Xử lý nghiêm việc thu mua, hái cà phê non

Gốc
(PL)- UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành chỉ thị yêu cầu có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp thu hái, mua bán cà phê non.

Các cấp chính quyền phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tăng cường công tác vận động nông dân sản xuất cà phê chủ động xây dựng vùng chuyên canh, liên kết các thành phần kinh tế, tạo điều kiện cho nông dân tiếp tục áp dụng kỹ thuật mới, tập trung đầu tư thâm canh theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (GAP).

BÁ THĂNG

Tin nóng

Tin mới