Xử lý nhanh việc hoàn thuế cho Công ty Vinataba- Philip Morris

Gốc
Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Thuế XNK, Cục Kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) và Cục Hải quan Cần Thơ nhanh chóng xử lý các vướng mắc của Công ty TNHH Vinataba- Philip Morris (Cần Thơ).

Xử lý nhanh việc hoàn thuế cho Công ty Vinataba- Philip Morris - Ảnh 1

Ảnh: Internet.

2 nội dung cụ thể được Tổng cục Hải quan chỉ đạo 4 đơn vị nêu trên xử lý nhanh chóng cho doanh nghiệp liên quan đến vấn đề hoàn thuế và kiểm tra Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Cụ thể, đối với việc hoàn thuế, ngày 28/8/2017, Tổng cục Hải quan có ý kiến chỉ đạo Cục KTSTQ với nội dung “Phí bản quyền Công ty trả cho bên cấp phép không tính vào trị giá tính thuế hàng hóa”. Nhưng trước đó, từ năm 2012 đến quý II/2016, Công ty TNHH Vinataba- Philip Morris đã khai báo khoản phí này vào trị giá tính thuế và nộp số tiền thuế liên quan. Do đó, Tổng cục Hải quan giao Cục Thuế XNK phối hợp với Cục KTSTQ hướng dẫn Cục Hải quan Cần Thơ hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định.

Với trường hợp liên quan đến C/O của Công ty TNHH Vinataba- Philip Morris, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Giám sát quản lý về hải quan báo cáo rõ lý do, căn cứ cứ pháp lý bác bỏ một số C/O của Công ty và đẩy nhanh tiến độ xác minh đối với một số C/O khác của Công ty TNHH Vinataba- Philip Morris.

Thái Bình

Tin nóng

Tin mới