Xử lý rốt ráo những vụ án trọng điểm

Tại phiên làm việc thứ 7 của Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu xử lý sớm những vụ án đã kéo dài như: Vụ Nguyễn Đức Chi, vụ điện kế điện tử TP HCM và mảng tội phạm kinh tế trong vụ PMU18…

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/7/95484.cand