Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xử lý sau thanh tra tại Cosevco

Ngày 23/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Thanh tra Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan xem xét, thống nhất những vấn đề còn ý kiến khác nhau tại Tổng Công ty Miền Trung (Cosevco).>> Cosevco: "Sờ" đâu cũng có sai phạm

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2008/5/91903.cand