Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xử lý thành công ô nhiễm nước Hồ Văn

Gốc

NDĐT - Theo kết quả phân tích nước Hồ Văn sau 25 ngày được xử lý do Viện Công nghệ môi trường công bố ngày 17-7, các chỉ tiêu đều trong mức độ cho phép. Cũng trong ngày hôm qua, Hồ Văn đã được xử lý lần cuối cùng và thả cá để kiểm tra hệ sinh thái.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126870&sub=72&top=41