Xử lý thuế đối với hàng tái nhập như thế nào?

Gốc
Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 5676/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc xử lý thuế hàng tái nhập của doanh nghiệp ưu tiên.

Xử lý thuế đối với hàng tái nhập như thế nào? - Ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trả lời Công văn số 630/HQĐL-NV của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về việc xử lý thuế hàng tái nhập của doanh nghiệp ưu tiên, Tổng cục Hải quan cho biết, theo Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế xuất khẩu nhưng phải tái nhập được hoàn thuế xuất khẩu và không phải nộp thuế nhập khẩu. Điều kiện hoàn thuế là hàng hóa chưa qua sử dụng, gia công, chế biến.

Bên cạnh đó, theo khoản 3 Điều 33 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế xuất khẩu nhưng phải tái nhập trở lại thực hiện thủ tục hoàn thuế theo quy định, của pháp luật về quản lý thuế.

Ngoài ra, theo khoản 12 Điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; Kiểm tra, giám sát hải quan; Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì cơ quan hải quan ra quyết định không thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tái nhập là hàng đã xuất khẩu trước đây, không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa tái xuất khẩu trả lại hoặc xuất khẩu sang nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan là hàng đã nhập khẩu trước đây, nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập, tái xuất người khai hải quan nộp đủ hồ sơ không thu thuế theo hướng dẫn tại Điều 121 hoặc Điều 122 Thông tư số 38/2015/TT-BTC  (trường hợp không thu thuế xuất khẩu đối với hàng hóa tái xuất khẩu trả lại hoặc xuất khẩu sang nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, cơ quan hải quan không yêu cầu người nộp thuế phải có chứng từ, thông tin về hàng hóa đã xuất khẩu theo quy định tại Điều 53 Thông tư này) và cơ quan hải quan có đủ cơ sở xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng đã xuất khẩu trước đây, hàng hóa xuất khẩu là hàng đã nhập khẩu trước đây. Cơ quan hải quan có trách nhiệm giải quyết không thu thuế trong thời hạn làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 23 Luật Hải quan.

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015 của Bộ Tài chính quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thì doanh nghiệp ưu tiên được miễn kiểm tra chứng từ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật.

Như vậy, căn cứ theo những quy định hiện hành nêu trên và nội dung cần giải đáp của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk, trường hợp của Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk là doanh nghiệp ưu tiên, các tờ khai nhập khẩu đã được phân luồng xanh, được ân hạn thuế và thông quan tự động theo quy định.

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk căn cứ hồ sơ lô hàng xuất khẩu, lô hàng tái nhập; Sổ sách, chứng từ kế toán; Chứng từ thanh toán; Phiếu nhập kho - xuất kho; Các giao dịch có liên quan (nếu cần thiết) của Công ty TNHH MTV XNK 2-9 Đắk Lắk nếu xác định hàng hóa tái nhập khẩu trên các tờ khai nhập khẩu phù hợp về chủng loại, quy cách, phẩm chất với hàng hóa xuất khẩu tương ứng trên các tờ khai xuất khẩu trước đó, chưa qua sử dụng, gia công, chế biến ở nước ngoài như quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì cho phép doanh nghiệp này được nộp hồ sơ không thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tái nhập khẩu nêu trên.

Theo mof.gov.vn

Tin nóng

Tin mới