Xử lý trách nhiệm các cá nhân vi phạm quy định chống dịch Covid-19

Gốc
Ngày 4-5, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức 'Cảnh cáo' đối với ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, do đã có vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể là việc quản lý khu cách ly tập trung của chuyên gia nước ngoài tại thành phố Yên Bái.
0:00 / 0:00
0:00

Sở Y tế Hà Nam cũng vừa có Quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 3-5) đối với ông Ngụy Cao Phi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân để báo cáo, giải trình về quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Cùng bị kỷ luật với hình thức "Cảnh cáo" còn có Chủ tịch UBND xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân) Phan Thanh Quỳnh và Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đạo Lý Lương Thanh Ngọc, vì chưa xử lý và giải quyết kịp thời trường hợp bệnh nhân Covid-19 số 2899.

Ngoài hình thức kỷ luật "Cảnh cáo", ông Ngụy Cao Phi bị rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND huyện Lý Nhân nhiệm kỳ 2021-2026; ông Phan Thanh Quỳnh bị rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã Đạo Lý nhiệm kỳ 2021-2026 và không được tiếp tục giới thiệu ra ứng cử chức danh chủ tịch UBND xã Đạo Lý nhiệm kỳ 2021-2026.

TTXVN

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/998250/xu-ly-trach-nhiem-cac-ca-nhan-vi-pham-quy-dinh-chong-dich-covid-19