Xử lý trường hợp lấn chiếm đất rừng phòng hộ xây nhà trái phép

Phát hiện một hộ dân tự ý lấn chiếm đất rừng phòng hộ để xây dựng nhà trái phép từ tháng 5/2021 nhưng đến nay cơ quan chức năng huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) vẫn chưa thể xử lý dứt điểm trường hợp này.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/xu-ly-truong-hop-lan-chiem-dat-rung-phong-ho-xay-nha-trai-phep-45233.htm