(CATP) Chỉ trong vài tuần giữa tháng 3-2008, đường biên giới giữa tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) và tỉnh Bôlykhămxây (Lào) nhộn nhịp người buôn gỗ trắc (một loại gỗ quý hiếm, có giá trị kinh tế cao). Lợi dụng địa bàn đồi núi...