Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xử lý vướng mắc trong đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 59/2007/NQ-CP về một số giải pháp xử lý vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/152475