Xử phạt 16,5 tỷ đồng sai phạm

Gốc
Trong 6 tháng đầu năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 82 quyết định xử phạt hành chính các đơn vị vi phạm với số tiền hơn 16,5 tỷ đồng.

Xử phạt 16,5 tỷ đồng sai phạm - Ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Lĩnh vực đất đai đã tiến hành 4 đoàn thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường của một số tổ chức trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Đắc Nông, Tuyên Quang, Cao Bằng.

Tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học của một số tổ chức tại 7 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, qua đó đã ban hành 74 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Qua thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản đối với một số tổ chức tại một số tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Lĩnh vực tài nguyên nước đã tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước của một số tổ chức, cá nhân tại một số tỉnh, thành trên cả nước và kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông đối với 2 thủy điện. Qua kiểm tra đột xuất đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm hành chính nêu trên đều được xử lý bằng việc ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hình phạt tiền là chủ yếu, qua đó đã góp phần vào việc thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường nói riêng và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói chung.

Thái Hải

Tin nóng

Tin mới