Xử phạt 91.866 vụ

Gốc
Bộ GTVT đã triển khai kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại 10 đơn vị trực thuộc Bộ.

Xử phạt 91.866 vụ - Ảnh 1

Ảnh minh họa: http://petrotimes.vn

9 tháng đầu năm, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã chủ trì triển khai tổng số 46 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị sửa đổi một số thể chế, chính sách, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; yêu cầu thu hồi về ngân sách Nhà nước (NSNN) qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ hơn 3,2 tỷ đồng và yêu cầu các đơn vị có liên quan tiếp tục xử lý thu hồi về NSNN với số tiền trên 75 tỷ đồng; xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời, tiếp 215 công dân/140 lượt; tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết 1.238/1.238 đơn thư (không có tồn đọng).

Lực lượng thanh tra của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), các cục quản lý chuyên ngành và 63 Sở GTVT trên toàn quốc đã thực hiện 100.705 cuộc thanh tra, kiểm tra; lập biên bản 104.938 vụ vi phạm, xử phạt 91.866 vụ với số tiền trên 303 tỷ đồng, tạm giữ 875 xe ô tô, đình chỉ hoạt động 570 bến và 317 phương tiện thủy nội địa.

Bộ GTVT đã triển khai kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại 10 đơn vị trực thuộc Bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ GTVT” trong toàn ngành.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và xử phạt vi phạm hành chính cho gần 500 thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành thuộc Tổng cục ĐBVN, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam và Thanh tra các Sở GTVT.

Bộ đã ban hành và triển khai Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ GTVT năm 2015. Tiếp tục phát huy thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg. Giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên trong dự toán chi NSNN năm 2015 đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp với tổng số tiền trên 5,6 tỷ đồng.

Bộ cũng đã thực hiện việc tạm giữ tại Kho bạc 5,98 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Hướng dẫn việc mua sắm tài sản từ NSNN năm 2015, Bộ đã yêu cầu các cơ quan đơn vị không mua sắm xe ô tô phục vụ chức danh, phục vụ chung (bao gồm cả xe dự án đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia).

Đồng thời, Bộ triển khai, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 4/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trong quý 4, Bộ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, các bộ, ngành và địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) và kiểm soát tải trọng phương tiện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bảo đảm trật tự (TT) ATGT, đặc biệt là công tác quản lý, điều hành GTVT, kiểm soát và xử lý vi phạm TTATGT để nâng cao hiệu quả. Tăng cường kiểm soát việc thực hiện các quy định bảo đảm ATGT đối với các công trình, dự án hoàn thành trước khi đưa vào khai thác.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo tiến độ thực hiện và chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra; tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo đối với công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT... Phối hợp với Thanh tra Chính phủ và thanh tra của các bộ, ngành trong triển khai thanh tra các dự án.

Thành An

Tin nóng

Tin mới