Xử phạt chứng khoán như “phủi bụi”

Gốc
Chỉ nội trong tháng 9-2008, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán đã ra quyết định xử phạt 28 công ty đại chúng do phát hành “chui” hàng ngàn tỉ đồng và cảnh cáo hàng loạt các giao dịch của cổ đông lớn, cổ đông là thành viên hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát diễn ra “chui” không báo cáo

Tin nóng

Tin mới