Xử phạt Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec

Cotec bị phạt do chào bán chứng khoán sai quy định, phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược nhưng không công bố thông tin...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=a34258d8e7f470&page=category