Ngày 27/3/2009, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký Quyết định số 22/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng, cụ thể như sau: