Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh xăng, dầu vi phạm

Báo Nhân Dân
Gốc

ND – Nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã tiến hành kiểm tra về đo lường, chất lượng và giá kinh doanh xăng, dầu, phát hiện và xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131020&sub=67&top=40