Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xử phạt phải nghiêm hơn

Gốc

Trong quá trình sản xuất-kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã chấp hành không nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Dư luận xã hội rất quan tâm và đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có biện pháp xử lý kiên quyết...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.28513.qdnd