Chính do không có những hình phạt nặng và nghiêm khắc nên đã dẫn đến những sai phạm ngày càng tăng mạnh và “nguy hiểm”.