Ngày 18/01/2008, Chánh Thanh tra UBCKNN đã ký Quyết định số 10/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bóng đèn Điện quang, cụ thể như sau: