Ngày 27/3/2009, Chánh Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ký Quyết định số 21/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cổ đông nội bộ công ty niêm yết, cụ thể như sau: