Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Quốc Bình

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Quốc Bình, vì Báo cáo không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Ảnh minh họa.

Ngày 23/07/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 203/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng, vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu đối với ông Phạm Quốc Bình (địa chỉ: 2B phố Khâm Thiên, p. Khâm Thiên, q. Đống Đa, Hà Nội).

Cụ thể, Ngày 25/12/2020, ông Phạm Quốc Bình đã mua 200.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Lanmark Holding (mã chứng khoán: LMH) dẫn đến khối lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 5.259.700 cổ phiếu (tỷ lệ 20,52%) lên 5.459.700 cổ phiếu (tỷ lệ 21,3%) nhưng đến ngày 22/01/2021 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của ông Phạm Quốc Bình.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Quốc Bình.

Mức phạt được đưa ra theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi bổ sung theo quy định tại khoản 1 và khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Vương Gia

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/tai-chinh/xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-doi-voi-ong-pham-quoc-binh-d162366.html