Xử phạt vi phạm hành chính hơn 3 tỷ đồng

Gốc
Năm 2016, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Quảng Ninh đã thực hiện 5 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 4 cuộc theo kế hoạch. Đồng thời, tiến hành 47 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 268 tổ chức, cá nhân. Qua đó, đã phát hiện 39 đối tượng vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính hơn 3 tỷ đồng.

Các vi phạm được phát hiện qua thanh tra tập trung vào những nội dung chủ yếu như: lấn, chiếm đất đai; thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường; thu gom quản lý chất thải nguy hại không đúng quy định. Không báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản định kỳ; khai thác khoáng sản khi đã có quyết định tạm dừng khai thác của UBND tỉnh...

Cùng kỳ, Sở TN&MT đã tiếp 38 lượt với 63 công dân, có 9 lượt đông người; tiếp nhận 144 đơn, trong đó, có 118 đơn khiếu nại, 28 đơn kiến nghị phản ánh và 6 đơn tố cáo. Qua phân loại có 56 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

Trọng Tài

Tin nóng

Tin mới